• مقام دوم جشنواره فانوس در رشته موسیقی با کلام

  • مقام اول جشنواره فانوس

  • نمایش اوراد بادهای وحشی

  • جشنواره فیلم دانش اموزی دفاع مقدس در یاسوج پایان یافت

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود