• کمیته هنری و ادبیات و نمایش دفاع مقدس

  • تجلیل از هنرمندان

  • جلسه هم اندیشی

  • کسب مقام دوم بازیگری زن نمیش ویر

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود