• نماشنامه دفاع مقدس

  • اجرای گروه سرود دانش آموزی

  • اختتامیه جشنواره تیاتر سنگر

  • برگزاری جلسه کمیته هنری و ادبیات

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود