• کسب مقام دوم جشنواره فانوس محمد صادق ازادی

  • کسب مقام اول جشنواره فانس

  • نمایشگاه عکس

  • کارگاه نمایشنامه نویسی دفاع مقدس

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود