• درخشش نماش صحنه ای در جشنواره مرصاد

  • برگزاری نمایشگاه عکس شهدای هفتم تیر

  • برگزاری کمیته هنری وادبیات و نمایش

  • کارگاه نقاشی خط

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود